Ambassador Li Chao published signed article on Eesti Päevaleht to introduce Chinese Spring Festival
2019/02/14

On February 1, Chinese Ambassador to Estonia H.E. Mr. Li Chao published a signed Estonian article on the online version of Eesti Päevaleht entitled " Spring Festival Greeting from Chinese Ambassador: Let’s join hands and set off again in the New Year". Ambassador Li introduced the traditional culture of Chinese Spring Festival, appreciated highly of the high-quality people to people exchanges between China and Estonia, reviewed the main achievements which have been made since the founding of the People's Republic of China 70 years ago, especially the reform and opening up 40 years ago, expounded that China-Estonia relations of friendly cooperation have entered a new stage of rapid development and wished everyone a happy new year.

Hiina suursaadik suurte pühade eel: targad inimesed otsivad ühiseid huve

Li Chao

Hiina suursaadik Eestis

01.veebruar 2019 18:02

Peking,jaanuar 2016

Mobiilifoto: Ann-Marii Nergi

Hiina kuukalendri uusaasta, mida me nimetame ka kevadfestivaliks, algab tänavu 5. veebruaril 2019. Hiina traditsioonide järgi on see on suurim ja rõõmurohkeim perekonna taasühinemise ja pidustuste aeg.

Kevadfestivaliks valmistumine algab tavaliselt juba varem, mitu nädalat enne aastavahetust paljude traditsiooniliste toimingutega. Näiteks kuuluvad selle hulka kevadpuhastus: kodu põhjaliku korrastus, mis tähendab hüvastijätmist vanaga ja uue sissejuhatamist; akendele paberkaunistuste kleepimine ja uue aasta parimaid soove sümboliseerivate kevadlaternate paigutamine mõlemale poole ust. Kuukalendri uusaasta eelõhtu on kõige südamlikum ja erilisem hetk kogu pere kokkutulekuks, kohtumisteks ja lõbustusteks. Kevadfestivali tähistamine hiina kuukalendri uusaasta eelõhtul on hiina rahva ajalooline traditsioon olenemata sellest, kus me asume. Pärast pingelist aastat on saabunud aeg puhata, tunnustada oma perekonda, sõpru ja iseennast kogu eelmise aasta pingelise töö eest, julgustada ja toetada üksteist, lähtudes soovist paremale elule järgmisel aastal.

Hiina vanasõna ütleb „mitte miski, isegi mitte mäed ega ookeanid ei suuda eraldada ühiste eesmärkide ja tulevikuvaadetega inimesi". Mul oli privileeg tulla siia ilusasse riiki Hiina suursaadikuna, kui Eesti tähistas 100. aastapäeva. Kuigi Hiina ja Eesti on üksteisest geograafiliselt kaugel, olen tänu Eesti rahva lihtsusele ja sõbralikkusele, majanduse loovusele ja avatusele, ühiskonna solidaarsusele ja stabiilsusele tundnud teie lähedust ja südamlikkust.

Sarnasemad kui võiks tunduda

Hiinal on pikk, üle 5000 aastase erilise kultuuriga ajalugu, näiteks Kaali kraater Saaremaal pärineb samuti ajast ligi 4000 aastat tagasi. Hiina pealinnas Pekingis on maailmakuulus, hästi säilinud ja maailma suurim puitehitis - Keelatud linn. Tallinnas on kõige paremini säilinud hästi tuntud keskaegne vanalinn Põhja-Euroopas. Ma olen veendunud, et meie rahvaste soov ajaloo ja kultuuri kaudu üksteist mõista on ühine. Sellest annavad tunnistust esmakordselt Saaremaa ooperifestivalil osalenud Shanghai ooperimaja 220 artisti, kes võeti vastu ülevoolavate kiiduavalduste saatel. Sellest annab tunnistust fakt, et kultuurimälestiste kaitseeksperdid Lossimuuseumist ja Kumu kaasaegse kunsti muuseumist töötasid kirglikult koos küsimustes, kuidas kõige paremini säilitada kultuuripärandit. Sellest annab tunnistust ka Hiina turistide 152% kasv viimastel aastatel ja ka see, et Tallinna vanalinna ilmub üha rohkem hiina märke. Sõprus, mis tuleneb inimeste omavahelistest tihedatest kontaktidest, on riikidevaheliste heade suhete võti.

Alates Hiina Rahvavabariigi loomisest 70 aastat tagasi ja eriti pärast 40 aastat reforme ja avanemist, ei ole Hiina valitsus mitte ainult taganud piisavalt toitu ja riideid oma enam kui 1,4 miljardile inimesele, toonud vaesusest välja üle 700 miljoni hiinlase ja kasvanud maailma suuruselt teiseks majanduseks, vaid on edendanud ka „nelja uut suurt algatust". Need neli suurt on kiirraudteed, mobiilimaksed, rendijalgrattad ja e-kaubandus, mis parandavad põhjalikult inimeste igapäevaelu.

Eesti Vabariigi 100-aastase iseseisvuse jooksul ja eriti 28 aasta jooksul pärast iseseisvuse taastamist on Eestis sündinud kuulsad kõrgtehnoloogilised ettevõtted nagu Skype ja Transferwise; Eesti on muutunud riigiks, kus on maailma suurim idufirmade tihedus ning siin on loodud ka X-tee: e-valitsuse tõhusaim ja mugavaim platvorm. Digitaalne majandus on jõudnud paljudesse sotsiaalse tootmise ja elu valdkondadesse. Näited Eesti ja Hiina koostööst kinnitavad fakti, et meie inimeste soov parandada oma elujärge on ühesugune. Koostööprojektid toovad kasu mõlemale: SF Express ja Omniva ühendasid käed Post 11 loomiseks, Didi takso liitus Taxify'ga, Estonia klaver, elektriauto Stigo, Saaremaa puumajad ja muud Eestist pärinevad unikaalsed tooted on üha enam hinnatud Hiina tarbijate hulgas. Ühiseid projekte on teisigi, näiteks sõlmis Eesti linnukasvatusettevõte Hiina partneriga üle 14 miljoni USA dollari suuruse lepingu osalemiseks esimesel Shanghais toimuval messil Hiina rahvusvahelise impordi EXPO-l (China International Import Expo, CIIE). Samuti on üha enam Eesti tervislikke ja toitvaid piima- ja veetooteid hiina rahva kuukalendri uusaasta eelõhtu menüüs.

Õpime üksteiselt

Olen leidnud viimase aasta jooksul palju eesti sõpru igast eluvaldkonnast. Mõlema poole suure töö ja pühendumise tulemusena oleme koos näinud meie kahe riigi usaldusväärset sotsiaalset ja majanduslikku arengut. Ulatuslike konsultatsioonide, ühisehituse ja vastastikuse kasu kaudu oleme koos tõdenud sõbralikku koostööd Hiina ja Eesti vahel ja uue kiireneva arenguetapi algust. Hiina vanasõna ütleb „targad inimesed otsivad ühiseid huve". Eelmise aasta septembris oli mul au saata president Kersti Kaljulaidi tema esimesel visiidil Hiina. Kahe riigi juhid jõudsid olulisele konsensusele arengustrateegiate sünergia edendamise, pragmaatilise koostöö ja suurema hulga kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide vahetamise osas. Hiinal ja Eestil on oma tugevad küljed: suur ühine huvi ja tohutu koostööpotentsiaal. Kuigi tänapäeva maailm on täis määramatust, ei ole midagi võimatut seni, kuni me hoiame usaldust ja keskendume, edendame ühenduvust ja õpime üksteiselt.

Mõne päeva pärast toimub Tallinnas 10. õnnelik hiina uusaasta. „Kümme" sümboliseerib hiina keeles täiuslikkust ning hiina kultuuris tähendab siga õrnust, õnnistust ja õnne. Mõne nädala pärast jõuab Eesti 100-aastase juubeli tähistamine tippu. Hiljem sel aastal tähistame Hiina Rahvavabariigi asutamise 70. aastapäeva. Kevadfestivali puhul soovin Hiinale ja Eestile siiralt rahu, jõukust ja edasisi edusamme; soovin sõbralikku, jätkusuutlikku ja pikaaegset koostööd Hiina ja Eesti vahel! Soovin kõigile oma kallitele sõpradele kogu Eestis rõõmsat kevadfestivali ja õnnistust õnne ja eduka tuleviku näol!

Here is the English text:

In the tradition, Chinese Lunar New Year, which as we often call “Spring Festival”, will fall on 5 February 2019, is the grandest and most joyful festival for family reunion and celebration. Usually, the "warm-up" will start a few weeks ahead of Spring Festival. The preparation for the Spring Festival usually will start several weeks earlier with many traditional customs, such as "Spring Cleaning"—thoroughly cleaning the house, which means bidding farewell to the old and ushering in the new; "pasting paper-cut decorations on the windows" and "putting on the Spring Couplet on both sides of the door", which symbolizes the best wishes of the people for the coming New Year; the Lunar New Year's Eve is the most warm and special moment for the whole family to get reunion, catch up, and have fun over a family feast which comprise lots of ingredients with good meaning of happiness and fortune. With Spring Festival coming, celebrating the Chinese Lunar New Year is the eternal theme of Chinese people, no matter where we are. After a busy year, it’s time for us to have a rest, reward our family, friends and ourselves for all the hard work in the past year, encourage and warm each other, setting off with the wish of a better life in the coming year.

There is an old Chinese saying: "Nothing, not even mountains and oceans, can separate people with shared goals and vision". I had the privilege to come to this beautiful country as Chinese Ambassador when Estonia celebrated its centenary a year ago. Although China and Estonia are geographically distant, the simplicity and kindness of the Estonian people, the creativity and openness of the economy, the solidarity and stability of the society, have made me feel close and warm.

In a sense, our two countries are both old and young. China has a long history of more than 5,000 years with a splendid culture. The Kaali crater on the Estonian island of Saaremaa also dates back nearly 4,000 years ago. Beijing, the capital city of China, has world-renowned the largest scale and well preserved wooden structure in the world-the Forbidden City. Tallinn, capital city of Estonia, has the best preserved medieval old town well known in northern Europe. When 220 artists from the Shanghai Opera House participated in the Saaremaa Opera Festival for the first time as a guest and brought down the house, when the experts of cultural relics protection from the Palace Museum and the Kumu Museum of Modern Art interacted with each other with great passion on how to best preserve the cultural heritage, when the number of Chinese tourists to Estonia increases 152% over the past five years, when there are more and more Chinese signs appeared in Tallinn old town, I am convinced that people's desire to understand each other through history and culture is the same. Friendship, which derives from close contact between the people, holds the key to sound state-to-state relations.

Since 70 years of the founding of the People’s Republic of China, especially 40 years of reform and opening up, the Chinese government has not only provided adequate food and clothing for its over 1.4 billion people, lifted over 700 million Chinese out of poverty and become the second largest economy in the world, but also fostered “four new great inventions” such as high-speed rail, mobile payment, shared bicycles, and e-commerce, which thoroughly improves people’s experience of daily life. Since 100 years of the independence of the Republic of Estonia, especially 28 years of regaining independence, Estonia has not only given birth to famous high-tech enterprises such as Skype and Transferwise, become the country with the highest density of start-up enterprises in the world, but also created the X-Road, the most efficient and convenient platform of e-government. The digital economy has entered many fields of social production and life. When SF express and Omniva joined hands to create Post 11, when Didi taxi allied with Taxify, when the Estonia piano, Stigo electric car, Saaremaa wooden house and other unique products from Estonia are increasingly favored by Chinese consumers, when more and more Estonia's healthy and nutritious dairy products and aquatic products are on the dinner menu of Chinese people’s Lunar New Year’s eve, when the Estonian poultry company signed a contract of more than 14 million US dollars with Chinese counterpart on its first participation in the first China International Import Expo held in Shanghai, I am even more convinced that people's desire for a better life is the same. Only opening up and cooperation can result in mutual benefit and win-win situation for both countries.

Over the past year, I am very happy to have made many Estonian friends. They come from all walks of life. Through the hard work and dedication of both sides, we have witnessed together the sound social and economic development of our two countries. Through the extensive consultation, joint construction and shared benefit, we have witnessed together friendly cooperation between China and Estonia entering a new phase of speeding-up development. There is an old Chinese saying “the wise people will seek common interests”. Last September, I was honored to accompany Madame President Ms. Kersti Kaljulaid for her first visit to China. The leaders of the two countries reached important consensus on promoting the synergy of development strategies, pragmatic cooperation and more high-quality people to people exchanges between our two countries. China and Estonia have their own strengths, share a vast common interest, and have a huge potential for cooperation. With the Chinese Lunar New Year coming, let’s join hands and set off again, to speed up our exchanges and cooperation to a new level. Although today’s world is full of uncertainties, nothing is impossible as long as we keep confidence and focus, enhance connectivity and mutual learning.

In a few days, the 10th "Happy Chinese New Year" will be held in Tallinn. "Ten" symbolizes perfection in Chinese. The upcoming year of pig is also just around the corner, pig in Chinese culture represents gentleness, blessed and fortune. After a few weeks, the celebration of Estonia’s centenary will reach its peak. Later this year,we will celebrate the 70th anniversary of the founding of the People’s Republic of China. On the special occasion of Spring Festival, I sincerely wish China and Estonia peace, prosperous and make further progress; wish the friendly cooperation between China and Estonia keeping up with the times and lasting forever! Wish all my dear friends across Estonia a happy Spring Festival, and blessed with good luck and fortune!

Suggest To A Friend:   
Print