Pervious Ambassadors
2018/01/24

Qiao Zonghuai, 1991-1992

Chen Li, 1992-1992

Sun Dadong, 1993-1998

Zou Mingrong, 1998-2001

Cong Jun, 2001-2003

Hong Jiuyin, 2003-2006

Xie Junping, 2006-2008

Huang Zhongpo, 2008-2012

QU Zhe, 2012-2017

Li Chao, 2018-

Suggest To A Friend:   
Print